نمایش مطالب با تگ پارک جنگلی هزار پله ایل میلی

پارک جنگلی

نام : پارک جنگلی هزار پله ایل میلی   مکان : این پارک در ایستگاه دوم تله کابین رامسر و در مسیری سبز منتهی به قله قرار گرفته است  .   توضیحات :پارک جنگلی هزار پله یکی از جذابترین پارکهای جنگلی شمال ایران است که در ...