مزایده و مناقصه

موضوع : فراخوان انتخاب پیمانکاران غرفه بندی فضاهای نمایشگاهی


تاريخ درج آگهی:  نوبت دوم 24 مهر 1395 شماره روزنامه :  ..........

مهلت دريافت اسناد: 10 روز پس از درج آگهی

توضيحات آگهي:  متقاضیان با دردست داشتن معرفی‌نامه کتبی و مدارک شناسایی معتبر جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به امور قراردادهای مجتمع شهر سبز رامسر مراجعه کنند.