باشگاه پینت بال آرتمیس

نام : باشگاه پینت بال آرتمیس
مکان : در انتهایی ترین بخش ضلع غربی واقع در سایت جنوبی و در مکانی مستقل و بصورت خاکی  و جنگلی مورد دسترسی و بهره برداریست.
توضیحات : پینت بال بازی گروهی و نبرد با سلاحهای مدرن جنگی است که به جای گلوله های خطرناک از توپهای ژله ای که از نوعی رنگ بی خطر پر شده است استفاده می کند.  باشگاه پینت بال آرتمیس با برخورداری از کلیه تجهیزات استاندارد ورزش پینت بال و در اختیار گذاشتن این تجهیزات برای مسافرین و علاقه مندان ساعات خوشی را برای به ارمغان خواهد آورد.

 


آلبوم: باشگاه پینت بال آرتمیس